เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

เงื่อนไขข้อตกลงการลงทะเบียนสมัครสมาชิก กรุณาอ่านก่อนสมัคร

- งด Spam Keyword หรือหวังประโยชน์ทาง SEO ทุกชนิด เช่น ทำ Text Link ใน profile และลายเซนต์ หากพบเห็นจะทำการลบประกาศ และระงับการใช้งาน ID ของท่านทันที
- สำหรับท่านที่ใช้ Autopost ด้วย imacro เพื่อ spam post หรือประโยชน์ทางการค้าใดๆ  หากพบเห็นจะทำการลบประกาศ และระงับการใช้งาน ID ของท่านทันที
- การตั้งกระทู้เพื่อการค้า หรือแนะนำธุรกิจ กรุณาตั้งที่ ลงประกาศฟรี  ตาม link http://www.taladyang.com/free-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5 ซึ่งทางเว็บไซต์จัดไว้ให้เท่านั้น
- กรุณาอ่านกฏกติกาของการใช้งานเว็บไซต์ให้เข้าใจ มิฉะนั้นหากถูกระงับผู้ใช้งานท่านจะเสียสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน TaladYang.com ทันที


การใช้งาน Website มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

1. เว็บนี้สำหรับสมาชิกทุกท่าน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยน ซื้อ-ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยางรถยนต์ และยางรถประเภทต่างๆ รวมถึงสินค้าอะไหล่ยนต์

2. การกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริงที่สามารถแสดงตัวตนได้ หากทีมงานพบว่ามีการสมัครสมาชิกซ้ำโดยใช้ข้อมูลเดิม หรือ ข้อมูลใหม่ เราจะทำการลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. กรุณาใช้ชื่อเรียกตัวเอง คำพูด ข้อความ ที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ไม่เป็นการดูหมิ่นผู้อื่น มิเช่นนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. เว็บนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมห้ามมิให้ผู้ใดหาประโยชน์ส่วนตัวเด็ดขาด ทั้งนี้การหาความรู้ใส่ตัวมิหมายถึงการหาประโยชน์ส่วนตัว

5. ห้ามโฆษณาโดยมิได้รับอนุญาตไม่ว่ากรณีใดๆ หากต้องการโฆษณา หรือ ข่าวฝาก กรุณาติดต่อทีมงานทางเราจะพิจารณาตามสมควร และเหมาะสม

6. สมาชิกจะได้รับสิทธิ์ในการส่งรูป หรือไฟล์ใส่ในข้อความของตน หากเป็นรูปถ่ายกรุณาใช้เฉพาะรูปที่ท่านถ่ายด้วยตัวท่านเอง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาลิขสิทธิ์ หรือกรุณาใช้เฉพาะรูปที่ท่านมีสิทธิ์ในการเผยแพร่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย มิเช่นนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดสิทธิ์ที่เกิดขึ้น และห้ามสมาชิกใส่ภาพที่ผิดศีลธรรม หรือกฏหมายในข้อความ

7.การโพสต์ทุกครั้งควรตระหนักถึงสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

8.ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเงื่อนไขการใช้บริการได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า

เข้าสู่ระบบสมาชิก